COMUNA MIRCESTI - INVESTITII

Plan de dezvoltare a comunei Mircesti

Nr.

crt

Denumirea proiectului propus

Localizare

Valoare totala EURO

Stadiul actual

Finantare

Observatii

1

Modernizare DC . 86 localitatea Iugani

Sat Iugani com. Mircesti

300.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

2

Achizitie dotari centru After School in localitatea Mircesti,com. Mircesti

Mircesti

30.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

3

Extindere retea alimentara cu apa in satul Mircesti

Mircesti

79.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

4

Reabilitare sediu Primareie Mircesti

Mircesti

300.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

5

Infiintare sistem canalizare si epurarea apelor uzate

Mircesti si Iugani

1.700.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

6

Reabilitare cladire biblioteca

Mircesti

100.000

SF

FADR
Proiect Integrat

Depus in data de 15.12.2008

7

Reabilitare biserica romano catolica sat Iugani

Iugani

Mircesti

140.000

SF

Lipsa finantare

 

8

Extindere retea electrica in satele componente ale comunei Mircesti

Mircesti si Iugani

180.00

SF

Lipsa finantare

 

9

Reabilitare scoala cu cls I-VIII Iugani

Iugani

Mircesti

300.000

SF si PT

Lipsa finantare

 

10

Pietruire drumuri comunale si satesti

Mircesti si Iugani

10.000

SF

Lipsa finantare

 

11

Extindere retea de gaze naturale

Mircesti si Iugani

460.000

SF si PT

Lipsa finantare

Necesar 500.000 ron

12

Construire camin cultural

Mircesti

500.000

SF

Fonduri Guvernamentale

Finantare partiala

Existent 500.000 ron, necesar 1.700.000 ron contract incheiat

13

Construire baza sportiva model 1

Iugani

Mircesti

200.000

SF

Fonduri Guvernamentale

O.G. 7/2006

Monitorul Oficial nr. 1524/24. 11.2008 pozitia 24.12

Lipsa finantare

Contract incheiat

14

Construire poduri si podete

Iugani

Mircesti

166.000

SF

Fonduri Guvernamentale

O.G. 7/2006

Monitorul Oficial din 2006 pozitia 1153

Transa a III-a

 

 

 

 

 

 

 


 

Detalii localitate

Imagine din satelit a comunei Mircesti...

COMUNA MIRCESTI - IMAGINE DIN SATELIT

 

web hit counter