CONSILIUL LOCAL MIRCESTI - Hotarari

Hotarari C.L. 2017

 

Hcl nr.1 privind reactualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Mircesti. judetul Iasi ... detalii

Hcl nr.2 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2017-2020 ... detalii

Hcl nr.3 privind abrogarea Anexei nr.10 a HCL Mircesti nr.66/29.07.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 ... detalii

Hcl nr.4 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a investitiei "Reabiltare si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.5 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

Hcl nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Infiintare gradinita in comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.7 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia "Infiintare gradinita in comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.8 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de 1.267.420 lei ... detalii

Hcl nr.9 privind necesitatea si oportunitatea proiectului: "Rebilitare si consolidare Dispensar medical sat Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.10 privind necesitatea si oportunitatea proiectului: "Reabilitare, consolidare si extindere cladire Primaria Mircesti, sat Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.11 privind aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii - "Modernizare drumuri locale in comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Modernizare drumuri locale in comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.13 privind implementarea proiectului "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Iugani, comuna Mircesti, judetul Iasi" ... detalii

Hcl nr.14 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA ... detalii

Hcl nr.15 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mircesti si aprobarea de denumire pentru unitatile de invatamant de stat si particular in anul scolar 2017-2018 ... detalii

Hcl nr.16 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni sau contraventii vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii ... detalii

Hcl nr.17 privind aprobarea emiterii de acte normative fiscale,acte de executare silita si alte acte de catre organul fiscal local ... detalii

Hcl nr.18 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru investitia "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Iugani" ... detalii

Hcl nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare , consolidare si extindere cladire Primaria Mircesti" ... detalii

Hcl nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si consolidare Dispensar medical Mircesti" ... detalii

Hcl nr.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Construire baza sportiva model Tip 1 in comuna Mircesti" ... detalii

Hcl nr.24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,a listei de investitii si a programului anual de achizitii publice ... detalii

 

Hotarari C.L. 2016

 

Hcl nr.41 privind modificarea si completarea HCL nr.2/12.01.2016,referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de maxim 1.043.526 lei ... detalii

Hcl nr.38 privind modificarea si completarea HCL nr.34/22.04.2016,referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de 406.800 lei ... detalii

Hcl nr.34 privind modificarea si completarea HCL nr.2/12.01.2016,referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne - linie de credit in valoare de 406.800 lei ... detalii

Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la buget,pentru anul 2016 ... detalii

 

Hotarari C.L. 2015

Hcl nr.10 privind aprobarea solicitarii de prelungire creditare pana la data de 16.12.2016 ... detalii

Hcl nr.11 privind aprobarea solicitarii prelungirii cu 9 luni a Scrisorii de garantie din partea FGCR - IFN,pentru finantarea proiectului "Achizitie utilaj specializat de catre comuna Mircesti" ... detalii detalii

Hcl nr.27 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii

Hcl nr.28 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trim III , anul 2015 ... detalii

Hcl nr.29 privind aprobarea statului de personal pentru functiile de demnitate publica alese , functionari publici , asistenti personali si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului ... detalii

Hcl nr.30 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trim III , anul 2015 ... detalii

Hcl nr.31 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi ... detalii

Hcl nr.33 privind reactualizarea Regulamentului de Organizare a SVSU al comunei Mircesti ... detalii

Hcl nr.34 privind implementarea proiectului " Modernizare drumuri de interes local in comuna Mircesti "... detalii

Hcl nr.35 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ... detalii

Hcl nr.36 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni a Consiliului Local ... detalii

Hcl nr.37 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trim IV , anul 2015 ... detalii

Hcl nr.38 privind numirea in calitate de reprezentat al Consiliului Local Mircesti , cu atributiile aferente in consiliul de adminitratie al Scolii Gimnaziale " Vasile Alecsandri " Mircesti ... detalii

Hcl nr.39 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Vasile Alecsandri " ... detalii

Hcl nr.40 privind introducerea in domeniul public , la sistemul de alimentare cu apa potabila , includerea in lista bunurilor de retur si predarea catre SC Apavital SA , a extinderii de 400 metri retea de alimentare cu apa potabila ... detalii

Hcl nr.41 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Mircesti a drumurilor de exploatatie agricola DE 2 si DE 3 ... detalii

Hcl nr.42 privind aprobarea modificarilor la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hcl nr.43 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate si a intocmirii proiectului tehnic , in vederea realizarii obiectivului de investitii " Evacuare prin pompare a apelor epurate de la statia de epurare Mircesti , in raul Siret "... detalii

Hcl nr.44 privind aprobarea solicitarii de prelungire cu o luna , a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN , pentru finantarea proiectului " Achizitie utilaj specializat de catre comuna Mircesti , judetul Iasi "... detalii

Hcl nr.45 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. IV , anul 2015... detalii

 

Hotarari C.L. 2014

 

Hcl nr.49 / 04.12.2014 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 248.905 lei ... detalii detalii detalii

 

Hcl nr.2 / 17.01.2014 privind completarea Hcl nr. 56/13.11.2013 si a Hcl nr. 57 / 17.12.2013 ... detalii

 

Hcl nr.1 / 17.01.2014 privind instrumentarea proiectului " Reabilitare si dotare Camin Cultural Iugani " ... detalii ... detalii

 

Hotarari C.L. 2013

 

Hcl nr.65 / 17.12.2013 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 , trim. IV , la nivelul comunei Mircesti , jud. Iasi ... detalii ... detalii

 

Hcl nr.64 / 17.12.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Mircesti pe perioada ianuare 2014 - martie 2014 ... detalii

 

Hcl nr.63 / 17.12.2013 privind propunerea casarii unor obiecte din inventar ... detalii

 

Hcl nr.62 / 17.12.2013 privind mentionarea modului de organizare a retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat si particular , pe raza comunei Mircesti , pentru anul scolar 2014-2015 ... detalii

 

Hcl nr.61 / 17.12.2013 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala 2014-2020 a comunei Mircesti , jud. Iasi ... detalii

 

Hcl nr.60 / 17.12.2013 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole ... detalii

 

Hcl nr.59 / 17.12.2013 privind alocarea unor sume in vederea organizarii Pomului de iarna - 2013 , pentru copiii din invatamantul scolar si prescolar din comuna Mircesti ... detalii

 

Hcl nr.58 / 17.12.2013 privind numirea reprezentantului legal pentru instrumentarea proiectului de investitii " Canalizare si statie de epurare a apelor uzate in satele Mircesti si Iugani , com. Mircesti , jud. Iasi "... detalii ... detalii

 

Hcl nr.57/ 17.12.2013 privind modificarea articolelor 1 si 2 din Hcl nr. 56/13.11.2013 ... detalii

 

Hcl nr.56/ 13.11.2013 privind contractarea unui credit de la Banca Comerciala Carpatica S.A. .necesar pentru finantarea proiectului "Modernizare drumuri de exploatatie agricola" ... detalii

 

Hcl nr.55 / 13.11.2013 privind necesitatea deschiderii unui cont bancar la Banca Comerciala Carpatica S.A. ... detalii

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii localitate

Imagine din satelit a comunei Mircesti...

COMUNA MIRCESTI - IMAGINE DIN SATELIT

 

web hit counter